Potrzebujesz pomocy eksperta? Zadzwoń - 604 245 597

Stara Kiszewa, Zamkowa

Dodaj do ulubionych Drukuj
Stara Kiszewa, Zamkowa
ID: AK4130 37400 m2

261.800 zł

Opublikowano:
5 sierpnia 2019
Gmina:
Stara Kiszewa
Powiat:
kościerski
Województwo:
pomorskie
Typ:
działka pod zabudowę
Powierzchnia całkowita:
37400 m2
Powierzchnia użytkowa:
37400 m2
Działka:
37400 m2
Forma własności:
własność

Działka  pow. 37.400 m², nad rzeką Czarna Wierzyca, przeznaczona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Stara Kiszewa, Zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Stara Kiszewa nr XVIII/124/2004 z dnia 23.06.2004 r., znajduje się w strefie A i K.

Strefa A– obszar wzmożonego rozwoju gminy, którym planuje się rozwój infrastruktury oraz wspieranie lokalizacji nowej zabudowy. Ma to na celu skupienie nowych inwestycji, aby obniżyć koszty budowy nowych sieci oraz zmniejszyć rozproszenie istniejącej zabudowy. Jest to obszar kluczowy dla rozwoju gospodarczego gminy i z tego powodu dla wybranych jego fragmentów zaleca się opracowanie dodatkowych lokalnych strategii i programów. Jest to teren o dużej możliwości przekwalifikowania gruntów rolnych na nie rolne oraz niedużej ilości zalecanych zalesień.

Strefa K– jest to korytarz, w którym zlokalizowane są dwa największe liniowe obiekty turystyczne gminy: rzeka Wierzyca oraz ścieżka rowerowa o znaczeniu ponad gminnym. Z tego powodu gmina wspiera w tym regionie rozwój obiektów obsługujących ruch turystyczny i uatrakcyjniających pod względem rekreacyjnym ten obszar. Dla tego terenu winny być opracowane dodatkowe programy rozwoju takiego zagospodarowania terenu. W obszarze strefy bezwzględnym priorytetem jest zachowanie ciągłości struktur przyrodniczych i ich ochrona. W strefie tej przewiduje się wolny od zabudowy pas 100 m od brzegów rzeki Wierzycy, dla którego wyjątkiem są obiekty istniejące lub związane z turystyką oraz przekroczenia elementami liniowymi infrastruktury technicznej oraz komunikacji pod warunkiem uwzględnienia potrzeby zachowania ciągłości struktur przyrodniczych oraz dostosowania charakterem do otoczenia. Miejscowości, które w części lub całości zostały objęte granicami tej strefy powinny w pierwszej kolejności być rozwijane poprzez uzupełnienie struktury urbanistycznej, następnie przez rozwój w kierunku najbliższej granicy strefy K poza nią a jedynie w przypadkach szczególnych w innych kierunkach wewnątrz strefy. Ograniczenia 100 m pasa wolnej zabudowy nie obowiązuje na terenach istniejącej zwartej zabudowy wiejskiej.

Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66. Kodeksu cywilnego.

 

Formularz kontaktowy

:

:

:

Powiedz znajomemu
NAVIRO © Copyright 2012